1. Τάσεις και Προκλήσεις στην Τουριστική Βιομηχανία
 2. Αποτελεσματικό Τουριστικό Μάρκετινγκ
 3. Ανάπτυξη Στρατηγικήςγια τις Τουριστικές Επιχειρήσεις
 4. Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομίες στον Τουρισμό
 5. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
 6. Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής και Τραπεζικής στον Τουρισμό
 7. Χρηματοδότηση του Τουρισμού
 8. Τουριστική Περιφερειακή Ανάπτυξη
 9. Εξυπηρέτηση Τουριστών ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 10. Διασφάλιση Ποιότητας στον Τουρισμό
 11. Διαχείριση Προμηθειών
 12. Πρακτικές Γαστρονομικής Εμπειρίας
 13. Κοινωνική Υπευθυνότητα και Βιωσιμότητα
 14. Ψυχολογία και Συμπεριφορά των Σύγχρονων Ταξιδιωτών