Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2020 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Τοποθεσία: Λεωφ. Πλαστήρα 49, Ηράκλειο 712 01